GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_04.Bùi Minh Cường