GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_02.Nguyễn Tấn Khang