GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN CĐ CN ÔTÔ-2021 scan_01.Nguyễn Hoài Phong